ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI. VOL II

Segon volum de desenvolupament del programa oficial establert per la convocatòria del procés selectiu de places de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. • Recull els següents apartats del programa oficial: 3. Gestió de recursos humans (Temes 15 a 19) 4. Gestió economicofinancero (Temes 20 a 26) 5. Organització del treball (Temes 27 a 31) • Totes aquestes matèries estan desenvolupades amb profunditat i rigor i actualitzades fins la data de l’edició amb la incorporació de les novetats legislatives pertinents.

ISBN: 9788467650402

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *