AGENTS RURALS GENERALITAT DE CATALUNYA

Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre primer volum del Temari per a les proves selectives d’accés al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest volum desenvolupa el contingut de la part general del temari oficial i quatre temes de la seva part específica, de conformitat amb l’estructura aprovada per la Resolució MAH37062008, de 25 de novembre (DOGC núm. 5278 de 15122008).

ISBN: 9788499435237

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *