AUXILIAR DE GESTIO TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA. TEST

Qüestionaris de preguntes tipus test referides a tots els temes exigits per a l’òptima preparació de les proves d’accés a places d´Auxiliar de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicades en el Butlletí de la Província de Barcelona de 14 de febrer de 2011 (DOGC de 31/03/2011). Conté un gran nombre de preguntes que li seran d’utilitat per a l´autoavaluació, el control de l´aprenentatge dels conceptes que són objecte d´examen i per acostumar-se a la dinàmica habitual en aquesta classe de processos selectius

ISBN: 9788467661040

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *