AUXILIAR DE LABORATORI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (SUBGRUP C2 TEST GENERAL

El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves selectives per a l’accés a les places vacants d’Auxiliars de Laboratori, del cos auxiliar tècnic (subgrup C2) de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria de les quals ha estat publicada al DOGC núm. 5743, de 27 d’octubre de 2010. Aquest volum conté qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre cadascun dels temes que conformen la Part General del Programa Oficial.

ISBN: 9788468111797

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *