AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA. SUPOSITS PRACTICS

Col•lecció de supòsits pràctics relacionats amb les matèries objecte d’examen en les proves selectives per al Cos d’ Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya. Estructurats de forma lògica i didàctica, contenen les referències a les normes de necessari coneixement per a la resolució dels casos. S’utilitzen tant preguntes objectives tipus test, com a preguntes obertes i totes les respostes han estat motivades ressenyant l’article o la norma que justifica la seva exactitud.

ISBN: 9788499376615

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *