AUXILIARS ADMINISTRATIUS (GRUP C2). AJUNTAMENT DE LLEIDA. TEST I SUPOSITS PRACTICS

El present volum inclou una col·lecció de qüestionaris tipus test sobre cadascun dels temes que componen el temari per a l’accés a la condició de funcionari de carrera i de personal laboral fix de l’Ajuntament de Lleida i dels seus organismos Autònoms en places de Auxiliars Administratius (Grup C2), segons les bases publicades en el Butlletí de la Província de Lleida n.º 140, de 20/10/2010. A més, aquest manual inclou diversos Simulacres d’Examen amb preguntes de tots els temes. Tots ells li seran de gran utilitat per a la preparació del primer exercici de la fase d’oposició. Compte també amb una sèrie de Supòsits Pràctics relacionats amb les matèries del programa i amb material de suport per a la resolució dels mateixos, a manera d’Annexos, que li ajudaran en la preparació del segon exercici.

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *