COS DE MESTRES. EDUCACIÓ MUSICAL. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

El present volum, forma part de la col’lecció de publicacions per a les oposicions del Cos de Mestres per a l’especialitat de Música. En la seva elaboració s’ha cuidat especialment la capacitat didàctica de l’aspirant, prioritat regulada en la normativa d’accés a la funció pública, perquè la segona fase de l’examen consisteix en l’elaboració i defensa d’una Programació Didàctica. Editorial CEP presenta una obra que inclou a més de la PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA, una primera part en què s’exposen els passos que s’han de seguir per a una correcta elaboració, També s’inclou la LOE i la normativa més actualitzada per emmarcar correctament el pla de treball. Finalment, sementar que els autors d’aquestes publicacions són professionals de reconegut prestigi en el món docent, la qual cosa és una garantia per a l’opositor que en aquests textos trobarà continguts totalment actualitzats i útils per a les pròximes convocatòries.

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *