COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI. FILOSOFIA. TEMARI VOL. IV

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer queden prorrogats els temaris d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l’1 de Gener de 2012. Amb motiu d’aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.L’home és un animal històric. L’home no té naturalesa, sinó que és història. Igualment succeeix amb aquesta acció privilegiada de l’ésser humà. És essencial a la pròpia experiència filosòfica la seva historicitat. En aquest volum, el lector trobarà el llarg camí recorregut per l’espècie humana des de la lluita de la raó contra els mites grecs, en l’aurora del pensar occidental, fins a l’emergència del pensament il•lustrat en l’empirisme clàsic. Com si d’una dialèctica de la il•lustració es tractés, la història del pensament occidental és la història de l’afirmació de la raó, de la ciència, de la tècnica i de la moralitat, sense que aquesta consolidació mai hagi pogut dur-se a terme plenament. Sigui com sigui, els temes aquí tractats, Sòcrates, Plató, Aristòtil, ciència hel•lenística, Tomás d’Aquino, Ockham, les revolucions científiques (s.XVI–XVII), el Racionalisme (Descartes, Spinoza i Leibniz) i l’Empirisme, representen moments àlgids de la civilització occidental, en el que l…

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *