COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI. ORIENTACIO EDUCATIVA. PROGRAMACIO DIDACTICA DES D EQUIPS D ORIENTACIO EDUCATIVA I PSICOPEDAGOGICA

El present volum, forma part de la col•lecció de publicacions per a les oposicions del Cos de Professors de Secundària de lespecialitat de Psicologia i PedagogiaEn la seva elaboració sha cuidat especialment la capacitació didàctica de laspirant, prioritat regulada en la normativa daccés a la funció pública, ja que la segona fase de lexamen consisteix en la presentació i defensa duna Programació DidàcticaEditorial CEP, presenta una obra que inclou a més de la PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA, una primera part en què sexposen els passos que shan de seguir per a una correcta elaboració, en aquest cas, dun pla de treball des dels Equips dOrientació Educativa i Psicopedagògica.Finalment, esmentar que els autors daquestes publicacions són professionals de reconegut prestigi en el món docent, la qual cosa és una garantia per a lopositor que en aquests textos trobarà continguts totalment actualitzats i útils per a les pròximes convocatòries.

ISBN: 9788468143484

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *