COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI. ORIENTACIO EDUCATIVA. TEMARI VOL. I.

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris dingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l1 de Gener de 2012.Amb motiu daquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.Elaborats per professionals relacionats amb làmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.

ISBN: 9788468131740

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *