ESTATUT D AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS. EDICIO BILINGÜE

La present edició de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears recull el text íntegre de la mateixa, amb la finalitat d’apropar al conjunt dels ciutadans de les illes balears la norma institucional bàsica de la seva Comunitat Autònoma. Per les seves característiques pretenem que aquesta nova edició de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears es converteixi en una obra de referència no només per a aquells ciutadans compromesos amb l’actualitat social que els envolta sino també per a estudiants, professors i professionals del Dret

ISBN: 9788499242026

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *