GUÀRDIA URBANA QÜESTIONARIS AJUNTAMENT DE BARCELONA

Aquest volum pràctic de qüestionaris té per finalitat la preparació de la subprova teòrica de la primera prova del procés selectiu d’accés al cos d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Per tal de facilitar aquesta tasca, els qüestionaris inclosos segueixen l’estructura del temari oficial aprovat per la darrera convocatòria, i estan estructurats en Test de Temes, Test Parcials i Test d’Exàmens, de forma que garanteixen una consolidació progressiva dels coneixements adquirits. En definitiva, amb un total de 1.000 preguntes, aquest volum ofereix una eina complementària fonamental per a la superació dels exercicis a què va dirigit.

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *