MOSSOS D ESCUADRA. TEST PSICOTECNICS

Qualsevol procés de selecció al qual ens sotmetem, sol ser una tasca complicada, independentment de si és el primer cop que ens hi enfrontem, o del nombre de candidats que hi ha. De tot aquest procés, l’únic aspecte que depèn exclusivament de vostè és el seu rendiment davant les proves psicotècniques a què s’hagi de presentar. D’aquí la importància d’una preparació pràctica i efectiva per aconseguir un nivell adequat en la resolució d’aquestes proves que no depenen dels coneixements adquirits per l’estudi teòric de matèries predefinides. En aquest volum trobarà més de 70 qüestionaris dirigits a avaluar les aptituds exigides en les proves de selecció per Mossos d´Esquadra. També inclou informació interessant i profitosa sobre les diferents proves de personalitat: l’entrevista i els qüestionaris. Per afrontar amb garanties d’èxit aquestes proves, li mostrarem en aquesta obra quines àrees les avaluen, quants tipus de proves hi ha i com es resolen en el menor temps possible.

ISBN: 9788467655391

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *