MOSSOS D`ESQUADRA. QÜESTIONARI DE CULTURA GENERAL I ACTUALITAT

Aquesta convocatòria s’efectua en execució d’allò que disposa l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2015, aprovada per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 30 de desembre de 2014 i publicada al DOGC número 6799. El llibre, a més, pretén mostrar, en la mesura del possible, la més recent actualitat social, cultural, econòmica i jurídica perquè l’opositor pugui fer front a la propera convocatòria de Mossos d’Esquadra i d’altres posteriors que puguin aparèixer (en altres municipis de Catalunya o a nivell autonòmic).

ISBN: 9788467688634

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *