MOSSOS D`ESQUADRA. TEMARI ALTERNATIU DE L´AMBIT A: CONEIXEMENTS DE L´ENTORN

Aquesta convocatòria s’efectua en execució d’allò que disposa l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2015, aprovada per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 30 de desembre de 2014 i publicada al DOGC número 6799. Concretament, aquest Volum està dedicat a l’Àmbit A, Coneixements de l’Entorn, i conté l’anàlisi detallada dels seus 8 temes: Història de Catalunya i de la policia (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII; Història de Catalunya i de la policia (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX); Àmbit sociolingüístic, Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial, Principals variables de l’estructura de Catalunya; El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats dels homes i les dones; El canvi social (part II): les noves tecnologies de la información i El canvi social (part III): l’individu i l’equilibri ecològic.

ISBN: 9788467688610

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *