MOSSOS D`ESQUADRA. TEMARI ALTERNATIU DE L´AMBIT B: INSTITUCIONAL

Aquesta convocatòria s’efectua en execució d’allò que disposa l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2015, aprovada per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 30 de desembre de 2014 i publicada al DOGC número 6799. Concretament, aquest Volum està dedicat a l’Àmbit B, Institucional, i conté l’anàlisi detallada dels seus nou temes. La seva redacció està orientada en un sentit pedagògic i funcional per afavorir en tot moment l’assimilació sistemàtica i exacta dels seus continguts de cara a la preparació eficaç i realista de les proves que hauran d’afrontar-se, i amb el rigor i profunditat deguts d’acord amb la dificultat de les mateixes. Cada tema s’acompanya d’uns esquemes comprensius de la matèria, estructurats i elaborats amb detall resumint el contingut i conceptes fonamentals.

ISBN: 9788490934074

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *