MOSSOS D´ESQUADRA. TEST DEL TEMARI OFICIAL

Editorial MAD presenta la Nova Edició 2015 del Llibre de Test del Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra, categoria Mosso/a, de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2015, aprovada per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 30 de desembre de 2014 i publicada al DOGC número 6799. Comprèn els següents continguts de gran valor didàctic i interès per a l’autoavaluació i el control de l’aprenentatge dels conceptes que són objecte d’examen: Primera part: Test específics per a cada tema del Programa segons els àmbits definits en la “Guia d’Estudi dels Mossos d’Esquadra” editat per la Generalitat de Catalunya, inclòs test d’actualitat per a l’Àmbit D. Segona part: Test generals per a un repàs unificat i global de totes les matèries sol·licitades

ISBN: 9788490934272

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *