QUESTIONARIS DIPLOMAT-ADA SANITARI-ARIA EN INFERMERIA. INSTITUT CATALA DE LA SALUT

Com a complement indispensable dels volums teòrics, els qüestionaris inclosos en aquesta obra pretenen ésser una eina de formació eficaç i amena per a l’èxit en les proves selectives. L’estructura de l’obra segueix una sistemàtica per a una progressiva assimilació i consolidació dels coneixents teòrics adquirits, a través de tres tipus de proves: 34 qüestionaris de tema, 6 qüestionaris parcials i 1 simulacre d’examen, del que en resulta un total de 1.250 preguntes. El bloc 8, per la seva especificitat, presenta un test diferenciat de la resta. Bloc 1.Tenir cura de la persona, la família i la comunitat Tema 1. Aspectes ètics de la prestació de cures. El codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera Tema 2. Desenvolupament teòric infermer. Fonaments teòrics i metodològics disciplinaris. Procés d’atenció d’infermeria. Llenguatges clínics Tema 3. Relació terapèutica. Tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal. Comunicació en situacions de crisi Tema 4. Aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa Tema 5. Salut social, salut pública i salut comunitària. Promoció de la salut i l’autonomia. Prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conceptes de cronicitat Tema 6. Factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Aspectes específics de l’atenció a la salut dels infants i adolescents. Aspectes específics de l’atenció a la salut dels ancians Tema 7. Salut familiar. Dinàmica, funcionament i rols familiars. Atributs de la família funcionaldisfuncional. Teories sobre vinculació afectiva

ISBN: 9788490848050

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *