SECRETARIA INTERVENCIO CORPORACIONS LOCALS: TEMARI ESPECIFIC

Surt al carrer, com a novetat editorial, el nostre Temari específic per a la preparació de les proves selectives d’accés a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció, a Catalunya. Aquest volum desenvolupa els 25 temes específics per a la dita escala, conforme a la Resolució GAP/3446/2008, de 12 de novembre (DOGC 21/11/2008), i es completa amb els quatre volums de Secretarios Interventores, que recullen els 80 temes del programa comú.

ISBN: 9788490250716

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *