SUBALTERNS DE L AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI I TESTS

El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d’accés a les places de Subaltern de l’Administració General de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest volum es desenvolupa, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, la totalitat dels temes recollits al programa oficial publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 d’abril de 2011. Elaborats per personal docent i completament actualitzats fins la data d’edició, els temes contenen: – Referències a la normativa utilitzada – Quadres i gràfics explicatius Així mateix inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre cadascun dels temes desenvolupats

ISBN: 9788468123035

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *