TEMARI GUARDIA URBANA AJUNTAMENT DE BARCELONA

Surt al carrer la sisena edició del Temari per a la preparació de la primera prova d’accés al cos de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, que inclou els 15 temes del temari oficial, publicat juntament amb la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció d’Agent de la Guàrdia Urbana (BOPB de 18/1/2017). Aquest volum, indispensable per a la prepració de la prova teòrica, es complementa amb el llibre de Qüestionaris i el de Cultura General (que inclou a la vegada part teòrica i qüestionaris). En definitiva, oferim l’opositor l’eina més eficaç per accedir al cos de policia de la ciutat comtal.

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *