TEST PER A MOSSOS D´ESQUADRA (PRIMERA PROVA A) PROVA DE CONEIXEME NTS VOL. II (7ª ED)

Convocades les proves selectives per a la provisió de 600 places de la categoria de mossos d´esquadra (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 5815, de 10 de febrer de 2011). L?Editorial CEP posa a disposició dels aspirants el present Qüestionari amb el que pretenem facilitar la preparació de l?exercici de coneixements que forma part de la Primera Prova d?Oposició. El present volum conté un ampli nombre de qüestionaris de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives, de les que només una d?elles és correcta sobre cadascun dels temes del programa oficial inclosos dins el quart bloc general en que es divideix el temari, a saber: * A. Àmbit de coneixement de l?entorn * B. Àmbit Institucional * C. Àmbit de la seguretat i la policia * D. Coneixement de l´entorn polític, econòmic i social Per les seves característiques considerem que amb aquest llibre vostè adquireix una eina útil per a la preparació de la primera prova d?aquest procés selectiu.

ISBN: 9788468119816

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *