TEST PER A MOSSOS D´ESQUADRA (PRIMERA PROVA A) PROVA DE CONEIXEME TS VOL. I. (7ª ED)

Convocades les proves selectives per a la provisió de 600 places de la categoria de mossos d´esquadra (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 5815 de 10 de febrer de 2011), L´Editorial CEP posa a disposició dels aspirants el present Qüestionari; amb el que pretenem facilitar la preparació de l´exercici de coneixements que forma part de la Primera Prova d´Oposició. En aquest volum és recullen un ampli nombre de quëstionaris estructurats de dues formes diferents: . Qüestionaris individuals de cadascun dels temes del programa oficial. . Qüestionaris generals de cadascun dels blocs en què és distribueix el temari: Àmbit A. Coneixements de l´entorn Àmbit B. Institucional./Àmbit C. Seguretat i la policia. Àmbit D. Coneixement de l´entorn polític, econòmic i social. Qüestionaris generals, sobre la totalitat de les matèries del programa oficial. Les preguntes adopten la forma de test amb respostes alternatives on només una d?elles és correcta, simulant el model que és seguir� en aquestes proves selectives. Per les seves cacterístiques considerem que amb aquest llibre vostè adquireix una eina útil per a la preparació de la primera prova d´aquest procés selectiu.

ISBN: 9788468119809

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *