ZELADOR/A DE L INSTITUT CATALA DE LA SALUT (ICS) . TEMARI I TEST

Presentem el manual per a la preparació de les proves selectives d’accés a places de Zelador de l’Institut Català de la Salut, segons la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7001, de 19 de novembre del 2015. Aquest text conté el desenvolupament dels temes 1 a 7 que componen el programa oficial, convenientment detallats, juntament amb la incorporació de les novetats legislatives que els afecten. S’inclou també un qüestionari de tipus test per a cada un dels temes desenvolupats amb la finalitat d’oferir una eina amb la qual l’estudiant podrà autoavaluar-se i comprovar els coneixements adquirits, afavorint d’aquesta manera un ensinistrament eficaç per a la preparació d’aquest tipus de proves.

ISBN: 9788490936542

      4 COMENTARIOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *